Konferenca v Gospodarski zbornici je za nami

Konferenca v Gospodarski zbornici je za nami. Mnogi med vami, ki ste se udeležili srečanja ste pridobili nekaj informacij, ki jih lahko ocenimo za zmerno optimistične:

-gospod Serajnik Franz nam je predstavil svoj pogled na slovensko pravno inovativnost s področja instituta spregleda pravne osebnosti; njegova  ugotovitev je, da je rešitev v Sloveniji unikatna in v nasprotju z korporativnim pravom, ki je uveljavljen stoletja v družbeno ekonomskem sistemu v katerega smo naivno vstopili z najboljšimi nameni.

-dr. Šime Ivajnko nam je podrobno predstavil genezo nastanka zakona z imeni akterjev, ki so zakon pripravili in ga v proceduri skozi parlament tudi uveljavili. Pojasnil je vlogo Ustavnega sodišča pri nadaljnih postopkih utrjevanja položaja krivičnega zakona. Profesor je v svojem izvajanju pustil prosto pot domišliji prisotnih pri iskanju vzrokov in pokrivanja interesov posameznih elit na škodo podjetništva in nesrečnikov, ki smo se podjetništva lotili v najboljši veri, da s tem ne ogrožamo svojih družin in lastnega prmeoženja.

-gospod Andrea Saccucci je povzel ugotovitve predhodnih govornikov in racionalno in z zmernim optimizmom napovedal, da je tako v postopkih, pravni regulativi in kršitvah človekovih pravic pri tem zakonu dovolj argumentov, da Evropsko sodišče za človekove pravice sprejme sodbo, ki bo pilotska sodba za vse nas. To odrešitev lahko pričakujemo v doglednem času. Osebno je prevzel zastopanje pred Evropskim sodiščem. V njegove refernce ne gre dvomiti, saj je v svoji karieri uspel v večih sporih.

V razpravah smo mnogi izpovedali svoje primere, ki izpovedujejo poniževanje prava kot znanosti in  sredstva, ki bi naj urejevalo razmerja med ljudmi z breztolerantno občutljivostjo za človeško dostojanstvo in pravičnost. Z zakonom o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999 je država povozila vse naštete atribute. Nasilno nam je odvzela naša podjetja, jih pospravila na smetišče, nam pa je naložila bremena dolgov odvzetih podjetij. Pustila nas je v breznu pravnih intrig, inženirjev teptanja človeškega dostojanstva brez da bi se lahko kakorkoli branili pred plenilci našega premoženja. Spodkopali so nam vse možnosti ponovne vzpostavitve normalnega podjetniškega udejstvovanja ali zaposlitve, brez da bi nam dokazali kakršnokoli krivdo.

VENDAR. Civilna iniciativa z vsakim novim porazom proti domači pravniški kliki postaja močnejša. Problem dobiva mednarodne razsežnosti. Internacionalizacija je začeta in jo bo težko ustaviti pred končnim ciljem-prekinitvijo vseh posledic krivičneg zakona in povrnitev škode. Na žalost je pravniška zalega v naših institucijah toliko močna, da vztrajno zavrača nasprotne argumente. Ko pa nam tujina pokaže kako stvari stojijo, pa naenkrat poniknejo in se ponovno prilagodijo novonastali situaciji, kako zasllužiti na drugi strani.

Tokrat bomo krivico domačih pravnikov popravljali s tujimi strokovnjaki, s tujimi odvetniki, s tujimi mediji, in upam vsaj, da bo do rešitve ostala domača država, ki bo popravila to , kar je “zapackala” v svoji rokodelski vnemi na vseh področjih svojega delovanja.

Zato pozivamo vse člane in prizadete, da širijo krog članstva. Da motivirajo vsakega, ki ga je zakon prizadel, da dvigne glavo in se postavi za svoj prav. Zakon, ki nas je povprek obsodil na plačevanje dolgov, ki niso naši, je krivičen. Vsak pa ki se je okoristil s svojo družbo pa bo odgovarjal pred sodnikom in tožnikom, Dobil bo kazen, ki bo imelo končno številko. V naših obsodbah te končne številke ni, saj inženerji obrestovanja v pravniških vodah uspevajo svoje terjatve povečevati hitreje, kot je naša zmožnost plačila.

V članstvo se boste lahko v kratkem prijavili tudi preko te spletne strani. Forum bo tudi ponovno odprt brez uporabniškega imena in gesla, tako, da boste lahko svoje mnenje ponovno izražali brez omejitev.

Do vzpostavitve internetne aplikacije pa se lahko prijavite naši članici Tatjani na mail:   ali na mail