MEMORANDUM

SPOŠTOVANI ČLANI IN NEČLANI C.I.N.I.P.

Končno vam lahko sporočimo, da so večletne aktivnosti našega združenja dosegle opazen
premik pri reševanju problematike izbrisanih zasebnih kapitalskih d.d. in d.o.o. in po ZFPP-Zakonu o finančnem poslovanju podjetij so se dolgovi administrativno prenesli na družbenike izbrisanih družb.

Primer Ljubomir Lekić je bil 18.9.2017 s pomočjo CINIP-ja, sprejet v obravnavo na Veliki senat ESČP. Kako pomemben je ta dosežek pove že dejstvo, da po podatkih bivšega sodnika na ESČP gospoda Boštjana M.Zupančiča, sprejme Veliki senat v obravnavo le 2% prispelih pritožb. V primeru Lekić in ostalih izbrisanih zasebnih družbah, je Veliki senat ESČP zaznal sistemske kršitve človekovih pravic. Zasluga za to gre predvsem odvetniku prof. A.Saccucciju in njegovemu sodelavcu M. Zamboniju iz Rima, prof. Šimetu Ivanjku , prof. Vidi Mayr in seveda vsem članom UO CINIP, ki že več let zaman trkamo na različna vrata vseh mogočih institucij v RS, politikov, medijev itd., ki so načelno vsi zgroženi nad posledicami izbrisa, politične volje z nekaterimi izjemami, da bi se to zakonsko uredilo, doslej še ni bilo.

V primeru Lekić je Veliki senat na ESČP vključil CINIP kot ,,Amicus Curiae,, (neodvisna tretja stranka), ki sicer ni tretja stranka v samem postopku, vendar je sodišče CINIP povabilo, da na 10 straneh predloži svoj utemeljen pregled na celotno ozadje in posledice izbrisov, ki ga sodišče nato enakovredno obravnava in, ki s svojo razlago pripomore h končni razsodbi..

Zaslišanje strank pred Velikim senatom ESČP je napovedano dne,14.marca 2018, ob 9.15 uri v Strasbourgu. Za vse nas je to izjemno pomemben datum, ki bo odločilno vplival o naši nadaljnji usodi.

Zaslišanje je javno. Za udeležbo na zaslišanju je potrebno izpolniti elektronski obrazec. Udeležba je strogo formalizirana in pogojena z določenimi predpisi.
Končna razsodba bo znana v nekaj mesecih do enega leta.

CINIP je doslej stroške svojih aktivnosti kril iz prispevkov članov naše civilne iniciative, glavnino pa smo prispevali člani UO z velikimi finančnimi vložki. Poleg tega brezplačno prispevamo stroške prevozov, telefonov, materialne stroške in seveda prosti čas.

V aprilu in novembru 2017 sta odv. prof. A.Saccucci in njegov sodelavec M.Zamboni prišla na sestanek v Ljubljano. Poravnali smo jima vse stroške (povratne letalske vozovnice, prevoz iz tržaškega letališča in nazaj, kosila itd.), prevode vseh dokumentov v angleščino, vendar brez njunega honorarja. Vsi podatki so vam na voljo.

Za stroške zaslišanj v marcu pred Velikim senatom, (letalske vozovnice, hotel, prehrana, itd), plačila analiz, ki so jih za nas opravili domači strokovnjaki za korporativno pravo ter strokovnjaki iz tujine (ki so s strokovne plati podali primerljive zakone iz različnih držav v EU in držav bivše SFRJ), je sredstev zmanjkalo.

Na hranilni knjižici CINIP-ja je še 910 EUR, kar je občutno premalo za plačilo vseh stroškov, ki so pred nami. Vsi prizadeti imamo zaradi izvršilnih postopkov zoper naše premoženje zelo omejene finančne zmožnosti. Prosimo vas, da v okviru svojih zmožnosti na hranilno knjižico CINIP-ja nakažete prispevke, saj jih moramo zbrati do začetka marca. V nasprotnem primeru bodo vsa naša dolgoletna prizadevanja zaman.

ODLOČAMO SEVEDA VSI.

Velik obet je, da s skupnimi močmi premagamo zadnjo oviro. Odslej je vse odvisno od razsodbe Velikega senata ESČP.

Naslovov vseh prizadetih nimamo, zato vas prosimo, da v okviru svojih poznanih to informacijo širite naprej.

Predsednik UO CINIP:
Dušan Švara
www.cinip.si
Črnuče, 9.januar 2018

Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij
Poštno ležeče
1231 LJUBLJANA- ČRNUČE