Pričetek vlaganja predlogov za odpust obveznosti na podlagi zakona ZPUOOD

Opozarjamo vse člane CINIP, da naj pričnejo z vlaganjem predlogov za odpust obveznosti na podlagi zakona ZPUOOD , ki je stopil v veljavo z objavo v UL RS 87/2011.
Za člane CINIP smo pripravili ustrezne obrazce in informacije, za katere se lahko pozanimate preko emaila . , informacijo pa pridobite tudi na spletni strani CINIP.