Predlog za Ustavno presojo ZPUOOD

Na spletni strani Ustavnega sodišča  Republike Slovenije je objavljeno, da je Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo predlog za Ustavno presojo Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb (Uradni list RS, št. 87/11 – ZPUOOD). Zahteva se vodi pod opravilno številko U-I-307/11. Ogled je možen na tej strani: http://www.us-rs.si/neresene-zadeve/ .

Seja, na kateri bo obravnavan predlog in določitev statusa predloga za presojo bo 01.12.2011. Po tej seji bomo vedeli, kako naprej. Zaenkrat nimamo informacij o statusu zakona, ali se ta izvaja, ali je pa zaustavljen.

Vaša mnenja lahko napišete na forum.