DNEVNI RED ZA SESTANEK DNE 29.05.2015

DNEVNI RED ZA SESTANEK DNE 29.05.2015, ki bo

v petek, 29.5. od 16. do 18. na GZS, Dimičeva 13,

dvorano F (medetaža 4/5).

Po uvodnem nagovoru se bo sestanek odvijal po sledečem dnevnem redu:

  1.  Poročilo o stališču Urada varuha človekovih pravic do problematike izbrisanih družb
  2. Poročilo o aktivnostih CINIP-a pri stranki SMC, parlamentarnih odborih in Ministrstvu za pravosodje
  3. Poročilo o prijavi kršenja človekovih pravic na Državni zbor – Komisijo za peticije, in na Podjetniški klub
  4. Poročilo o urgencah na ESČP, odgovoru ESČP ter statusu pilotne tožbe
  5. Možnosti, ki do nadaljnjega ostanejo delničarjem (družbenikom), zoper katere so rubeži še v teku
  6. Navodilo za pripravo podatkov, na osnovi katerih se bo zahtevalo izplačilo odškodnine
  7. Odgovori na vprašanja prisotnih in diskusija