DRŽAVNI SVET SE JE ZAVZEL ZA ODPRAVO KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA

Državni svet je na 41. seji, 9. junija 2021, obravnaval in podprl Pobudo za sprejem Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011. Predlog naslavlja problematiko, ki izhaja iz spornega prenosa obveznosti družb na družbenike, do katerega je prihajalo v navedenem obdobju.

Na spodnji povezavi si lahko preberete: PREDLOG ZAKONA O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA V OBDOBJU od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/8ds-41skl._ds_zak._inic.izbris_pravnih_oseb_novo.pdf