OSEBNI STEČAJ – POZIV

Osebni stečaj je priložnost za nov začetek, tako je vsaj bilo zapisano ob sprejemanju insolvenčne zakonodaje, zakonodaje katera ureja postopke in pravila osebnega stečaja. Ja – priložnost za nov začetek ali je to res ali pa je to samo še eno populistično geslo vsemogočne države. Nasilno izbrisani podjetniki, katerim je bilo naloženo plačevanje dolgov nasilno izbrisane družbe, kljub temu, da so imeli vsi izbrisani podjetniki – družbeniki, pravnomočne sklepe sodišč da ne odgovarjajo.
Ta nesorazmeren ukrep države je posegel v spremembo odločitev katere je sama sprejela in pahnila ogromno ljudi – podjetnikov – družbenikov v nemogoč položaj, čez noč so ostali brez sredstev primernih človeku dostojno življena. Ogromno število obubožanih podjetnikov – družbenikov, se je zateklo k skrajni rešitvi: k osebnemu stečaju. Priložnost za nov začetek.

Pa je res priložnost za nov začetek, ne vse prej kot to. Osebni stečaj je uveden z sklepom sodišča, nato vso zadevo prevzame stečajni upravitelj, kateri pa je po tolmačenju sodišč absolutni gospodar postopka, sodišča praviloma samo potrjujejo predloge in sklepe katere pripravi upravitelj. Če se stečajni dolžnik pritoži nad katerimkoli sklepom stečajnega upravitelja se nad stečajnega dolžnika izvede dobesedno pogrom, z vso močjo države in v popolni zaščiti upravitelja s strani sodišča.

V eni od naslednjih prispevkov bomo objavili nekaj primerov zlorabe upraviteljev, kateri pa imajo popolno podporo sodišča oz. sodnika/ce, ki vodi in nadzira stečajni postopek. Stečajni dolžnik z dnem uvedbe osebnega stečaja dobesedno ni več subjekt, saj nima nobene besede, nima ničesar več in to vse do konca odpusta obveznosti oz. končanja osebnega stečaja. Da pa je zadeva še toliko bolj groteskna je po končanju osebnega stečaja (priložnost za nov začetek) še najmanj 5 let ne more normalno poslovati preko bank, ni kreditov, imaš omejene dvige osebnih prejemkov itn…

Največja groza osebnega stečajnika pa je, da s pomočjo upravitelja le temu ni odobren odpust obveznosti, in običajno neki kvazi upniki nadaljujejo izvršbe do smrti stečajnega dolžnika.

Vse članice in člane Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij, ki so morali v osebni stečaj zaradi izbrisa njihove družbe – podjetja ali pa samo kot družbenika na katerega so bili preneseni dolgovi izbrisane družbe pozivamo, da na naslov ZZZP – CINIP pošljejo kratke opise poteka osebnega stečaja. Da zajamejo vse značilnosti stečajnega postopka, korektnost postopka, morebitne zlorabe upraviteljev, s pokritjem vseh dejanj s strani sodišča in opišete vse zanimivosti, ki bi lahko pripomogle k boljšemu in bolj človeškemu osebnemu stečaju.

Naslovi so na spletni strani ZZZP – CINIP.

UO ZZZP – CINIP