Obrazec za podatke o izbrisu pravnih oseb

Avtor: prof. Šime Ivanjko

Vljudna prošnja za pomoč

Dragi/e prijatelji/ce na FCV zvezi s pripravami za izdajo monografije o posledicah izbrisa pravnih oseb v obdobju 1999-2011 in v podporo Predloga zakona o odpravi krivic družbenikov izbrisanih družb, vas vljudno prosim za posredovanje informacij o izbrisu vaše gospodarske družbe iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju v obdobju 1999-2007 in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v obdobju 2008-2011 v kateri ste bili ustanovitelj, družbenik, delničar, dolžnik ali upnik.Obrazec, prosim, lahko izpolnite ali pa odgovorite na nasljedna vprašanja brez uporabe obrasca. V vsakem primeru, prosim, če svoje odgovore podpišete z navedbo naslova ali e-maila pri čemer se odločite ali dovolite, da se vaše ime in priimek objavi ali ne. V primeru, da ne želite objave svojega imena, bo vsebina lahko objavljena, brez vseh podatkov na podlagi katerih bi bilo mogoče identificirati družbenika ali firmo družbe. Izdajatelj knjige bo hranil vaše podatke o identiteti kot tajne.

Prosimo vas za posredovanje informacije o izbrisu vaše gospodarske družbe iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju v obdobju 1999-2007 in Zakona o  finančnem  poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in  prisilnem prenehanju v obdobju 2008-2011 v kateri ste bili ustanovitelj, družbenik, delničar, dolžnik ali upnik.

Vaše informacije bodo uporabljene za  knjigo dokumentacije o izbrisanih pravnih osebah z namenom  seznanjanja  javnosti o posledicah omenjenih zakonov.

Obrazec  treba izpolniti in podpisati z navedbo naslova ali e maila pri čemer se odločite ali dovolite, da se vaše ime in priimek objavi ali ne. V primeru, da ne želite objave svojega imena, bo vsebina lahko objavljena, z opombo, da izdajatelj knjige hrani podatke o identiteti avtorja.

Vprašanja:

 1. Firma družbe, ki je izbrisana: _________________________________________________________________________
 2. Datum izbrisa (dovolj je letnica): ______________________________________
 3. Vaš status v izbrisani družbi; ustanovitelj, družbenik v d. o. o, delničar v d.d. (podčrtati).
 4. Ali je  izbrisana družba bilo družinsko podjetje: ______________________
 5. Če ste  plačali dolgove izbrisane družbe, navedite  skupni znesek v evri: _________________  in od tega plačano:
  • poslovnim upnikom: _____________________________________________
  • državi (davki):____________________________________________________
  • odvetniški in drugi stroški:_______________________________________
  • ocena druge posredne škode ( stigma v družbi, ločitev zakona, izguba zaposlitve, izguba podjetniških možnosti), osebni stečaj, bolezen  podčrtati in navesti skupno ocenjeno škodo:___________________________________________________________.
  • zaradi plačila dolgov izbrisane družbe ste izgubili premoženje, bodisi da ste sami prodali ali je  bilo prodano na dražbi: __________________________________________________________________
  • nepremičnine, poslovne  prostore, stanovanje , hiša, vikend in zemljišča (podčrtati in navesti vrednost): __________________________________________________________________
  • premičnine, (podčrtati in navesti vrednost); __________________________________________________________________
  • vrednostne papirje  na pr. delnice ali poslovne deleže: __________________________________________________________________
  • drugo: ___________________________________________________________
 6. V zvezi z izterjavo so vodeni sodni postopki( pravdni, izvršilni, upravni; ( podčrtajte vrsto postopka in navedite čas trajanja: ___________________________________________________________
 7. Kako ocenjujete ravnanje odvetnikov, sodnikov, izvršiteljev in v razmerju do vas  kot dolžnika: _________________________________________________________________________
 8. So bili v postopek plačila  dolgov izbrisane družbe vključeni zasebni  izterjevalci dolgov in kakšen je bil njihov odnos do vas: _________________________________________________________________________
 9. Opišite, kaj vas je pri izvajanju omenjenih zakonov najbolj prizadelo in menite, da Vam je država storila krivico: _________________________________________________________________________
 10. Dovoljujem oziroma ne dovoljujem objavo osebnih podatkov; 
  • da      ne  (obkrožiti);
 11. Podpis in naslov, e-mail naslov________________________________________

Odgovore dostaviti; CINIP, Zasebni zavod za zaščito  podjetništva –Podsmreka 5A
1356 Dobrova, ali e-mail;