dr. Šime Ivanjko: ZAKAJ STE NAS KAZNOVALI?

Dr. Šime Ivanjko je zbral in spisal knjigo o 22 letni kalvariji žrtev izbrisanih pravnih oseb.

Knjigo lahko naročite na povezavi:
https://forms.gle/ZJFr3d8pScReqTZ66

Zasebni zavod za zaščito podjetništva – CINIP in Kulturni center Maribor vabita na prestavitev knjige »Zakaj ste nas kaznovali« ki bo v petek, dne 1. 10. 2021 ob 10. uri na GZS, Dimičeva 13 Ljubljana , dvorana B, 1. nadstropje.

24. junija 2021 je preteklo 22-letno obdobje razčlovečenja, poniževanja in ropanja tisočev  ustanoviteljev, družbenikov ter delničarjev gospodarskih družb, ki jim je matična država s svojim »izumom izbrisa pravnih oseb« zagrenila ali celo uničila življenja, v mnogih primerih tudi pa tudi življenja njihovih otrok in družinskih članov.

Prizadetim družbenikom je v preteklih 22-ih letih od sprejetja Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) strokovno pomagala skupinica nevtralnih strokovnjakov, ki z uveljavitvijo omenjenega zakona ni bila neposredno povezana. Strokovnjaki so – brez da bi pričakovali plačilo – želeli žrtvam le pomagati, saj so bili prepričani, da je družbenikom storjena krivica s strani države. Večina dosedanjih poskusov je naletela na odpor političnih struktur, ki niso želele priznati odgovornosti države za napake, storjene ljudem, ki so zaupali v delovanje pravne države. Kljub temu je treba opozoriti na uspešno odpravo veljavnosti nepravičnega zakona, kar je bilo doseženo leta 2011. Žal so posledice  škode, storjene v obdobju 1999–2011 še vedno prisotne in prepričani smo, da naše delo ter prizadevanja za njihovo odpravo ne bodo le glas vpijočega v puščavi.

***

Sama ocenjujem, da je vaša situacija nazoren prikaz  enega od primerov nedelovanja pravne države, na kar sem prvič opozorila v letnem poročilu Varuha za leto 2009 in potem vsako leto znova …
S spoštovanjem do vseh, ki si prizadevajo najti pravično rešitev,
Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik


***

Dr. Šime Ivanjko je častni konzul Republike Hrvaške in član hrvaške Akademije pravnih znanosti. Kot profesor emeritus na mariborski pravni fakulteti je specializiran za področje gospodarskega prava. Prav tako je strokovnjak na področjih konkurenčnega prava, poslovne etike, zavarovalniškega prava in medijskega prava. Poleg mariborske pravne fakultete je prof. dr. Ivanjko predaval tudi na pravnih fakultetah na Reki in v Zadru. Izobraževal se je na Max Planck Institut v Hamburgu ter na pravnih fakultetah v Marburgu in Beogradu. Je avtor več kot 1300 strokovnih del.

***

KNJIGO NAROČITE TUKAJ:

https://forms.gle/ZJFr3d8pScReqTZ66