Ob trideseti obletnici ZGD

Avtor: dr. Šime lvanjko, dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor Univerze v Mariboru

27. maja 2023 je minilo natanko 30 let, od dneva, ko je bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)[1] kot prvi  sistemski in temeljni  zakon za področje korporacijskega prava v samostojni Republiki Sloveniji. Objavljen je bil 10. junija 1993, v veljavo pa je stopil 10. julija 1993.  Dne  4. maja 2006 je prenehala njegova veljavnost in uporaba, vendar se  je vsebinsko njegovo življenje nadaljevalo v preoblikovanem  besedilu ZGD-1,[2] ki bo po vsej verjetnosti, vsaj vsebinsko, veljal desetletja ob  prilagajanju življenjskim potrebam in pogojem poslovanja gospodarskih subjektov v bodočnosti.

Več v priloženem članku.


[1] Ur. l. RS, št. 30/93 z dne 10. junija 1993.

[2] Ur. l. RS, št. 42/06 z dne 19. aprila 2006.