Donatorstvo

Spoštovani slovenski podjetnik!

Kot je splošno znano, gospodarski subjekti v naši deželi poslujemo v zelo specifičnem okolju: na deklarativni ravni se nam priznava vloga nosilcev družbene blaginje, v praksi pa so pojmi »podjetnik«, »dobiček« ali »privatnik« še vedno nekakšne zmerljivke. V tem duhu je napisana tudi večina zakonodaje, ki ureja naše poslovanje. In takšni logiki že desetletja sledijo vladne institucije, celotno pravosodje itn. Posledice te prakse so uničujoče in za mnoge podjetnike usodne. Naj spomnimo le na nekaj najbolj odmevnih pojavov:

  • pred dvema desetletjema je bil v režiranih okoliščinah sprejet zakon, ki je z veljavnostjo za nazaj v Sloveniji čez noč uvedel odgovornost ustanoviteljev kapitalskih družb (d.d. in d.o.o.) in jamstvo z njihovim osebnim premoženjem. S tem je bil ukinjen tisti temelj podjetniškega prava, ki ga že stoletja spoštuje ves ostali svet in ki je od leta 1989 veljal tudi na naših tleh: delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo povsod drugod jamčita s celotnim premoženjem družbe. Posledično je bilo »po uradni dolžnosti« izbrisanih več deset tisoč podjetij, ki od velikih sistemov (SCT ipd.) niso mogla izterjati svojih terjatev. Njihovi dolgovi so (v nasprotju z obče veljavno ureditvijo) padli na ramena ustanoviteljev in povzročili nezaslišane osebne in družinske tragedije – izgubo hiš in stanovanj, premičnin, smrt iz obupa… V številnih primerih se ta zakon izvaja še danes, konec leta 2020!
  • davčni inšpekcijski organi so, in še vedno zlorabljajo pooblastila. Brez osnov npr. označijo poslovne listine (celo bančne!) za »neverodostojne« in protipravno plenijo premoženje podjetij, na svoji strani pa izkazujejo presežene kvote t.i. »zadolžitev«
  • podjetnik, ki ga posel pogosto privede med pravosodno kolesje, praviloma ne more pričakovati pravičnosti, temveč novo krivico, ki je bolj boleča od prve, ki ga je pripeljala do sodne dvorane
  • povprečno slovensko podjetje je dolžno izvajati več tisoč zakonov, pravilnikov in drugih aktov, ki jih nihče v državi ne obvlada. Vsem pa so nam dobro znane posledice neupoštevanja enega samega člena v tem gozdu normativnih aktov.   

Po tem, ko smo si posamezniki desetletja neuspešno prizadevali za normalno in evropsko primerljivo poslovno okolje, smo  združeni ustanovili ZZZP- CINIP (Zasebni zavod za zaščito podjetništva). Naš cilj je:  zaščititi podjetnike pred ponovnimi napadi s pravnimi eksperimenti, braniti jih pred pastmi nestabilnega in nepredvidljivega poslovnega okolja ter pred novo nacionalizacijo zasebne lastnine. Kot pravna oseba zastopamo naše člane v bitki za ustavne pravice družbenikov ali delničarjev v zasebnih kapitalskih družbah. Doseči želimo, da se podjetništvo v Sloveniji razvija po splošno sprejetih načelih korporativnega prava, kakršno velja v EU, da se podjetništvo ceni tako, kot mu glede na gospodarske učinke in vlogo pripada. V teku imamo uradne postopke za dosego teh ciljev: sodelovanje z ministrstvi, priprava zakonov in zakonskih sprememb, sodelovanje z institucijami EU.  Pri tem sodelujemo z odvetniki (tudi tujimi), katerih storitve pa je potrebno plačati. Zato vas  prosimo za finančno podporo v obliki donacije, po vaši želji pa tudi za včlanitev v ZZZP-CINIP.

Donirana sredstva nakažite na naš račun pri Nova KBM:

SI56 0400 1004 8704 853

Z zavodom lahko sodelujete:

  • Kot fizična oseba
  • Kot pravna oseba

Članom zavoda lahko svetujete ali pa prejemate njihove nasvete.

Zavod nima in ne bo imel zaposlenih, zato delujemo z minimalnimi stroški, donatorska sredstva pa potrebujemo izključno za plačilo pravnih storitev. Vsak, tudi najmanjši prispevek bo uporabljen namensko in knjigovodsko sledljivo.

 Če donirate kot podjetje, lahko po 59. čl. Zakona o davkih od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2), uveljavljate zmanjšanje davčne osnove, in sicer do višine 0,3 % obdavčenega prihodka preteklega leta. Naš zavod je namreč nepridobitna organizacija, registrirana za splošnokoristni namen podjetniškega in poslovnega svetovanja, informiranja in usposabljanja.

V tej fazi bomo z vami sodelovali:

V prihodnjih dneh vam bomo poslali 2 obrazca in sicer:

  • Prijavnico za članstvo v ZZZP-CINIP (po vaši želji)
  • Vprašalnik glede vašega sodelovanja z zavodom

Za zaključek še tale pomembna opomba: cilja zaščititi podjetništvo pred nenehnimi napadi si nismo zadali  zgolj zaradi sebe. To nam narekuje predvsem skrb za naše otroke in vnuke.

Lepo pozdravljeni,

Janez Mohorič, direktor 

 Bojan Šušterič, prokurist