ZZZP – CINIP

Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij Združujemo vse družbenike in delničarje kapitalskih družb, ki so jim z zakonom o finančnem poslovanju podjetij – ZFPPod, kršene temeljne človekove pravice po 34 členu EKČP (evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin) in sicer po

1. Členu protokola št. 1 (nezakonit poseg v zasebno lastnino) in po 6. Členu protokola (pravica do uporabe pravnega sredstva). Ob tem pa se kršijo temeljna določila Ustave Republike Slovenije in sicer:

  • 22. Člen: enako varstvo pravic
  • 23 in 25 člen: pravica do sodnega varstva in do pravnega sredstva
  • 33 člen: pravica do zasebne lastnine
  • 74 člen: pravica do podjetništva
  • 155 člen: prepoved povratne veljave pravnih aktov
  • 158 člen: pravnomočnost pravnih razmerij Zavzemamo se za takojšnjo ustavitev kršenja temeljnih človekovih pravic in ustave.

Zavzemamo se za varno podjetniško okolje, ki bo enako korporativnemu okolju v EU. Zavzemamo se za takojšnjo odpravo krivic in sanacijo škode.