Objavljen zakon v Uradnem Listu RS

Zakon je bil objavljen v Uradnem Listu RS št. 186/2001 z dne 30.11.2021

Zakon je objavljen na straneh 10955 – 10958.

Povezava do zakona:
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021186.pdf

Zakon o popravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. Julija do 15. Januarja 2008 imenovan s kratico – ZOKIPOSR, je objavljen pod zaporedno številko 3696 v omenjenem Uradnem listu. Glede na okrnjeno vsebino samega zakona se bo pojavljalo veliko dilem, veliko bo vprašanj, je pa nekaj res, za nadaljevanje reševanja imamo neko podlago, ali kot je komentiral prof. Ivanjko “bo o tem zakonu še veliko govora”. Predlagam, da zakon pozorno preberete skupaj z odvetniki in si vse nejasnoti beležite in jih sporočate na naš naslov – ZZZP – CINIP. Kakorkoli že je zavedati se moramo da smo z sprejetjem tega zakona šele na pol poti.

Vse dobro želim

Janez Mohorič