Onemogočen vpliv na amandmaje

Gospod Nikolić ima prav v svojem zapisu. (članek objavljen v sobotni prilogi dela dne (11/12). Pobudniki predloga zakona niso imeli nobene možnosti //oporekati amandmajem s katerimi je bil Predlog zakona spremenjen na škodo številnih oškodovanih družbenikov. Predstavnik Državnega sveta g. Mitja Gorenšček je opozoril na spornost amandmajev na seji matičnega odbora, vendar o tem ni bilo nobene razprave.

Gospod Nikolič je v obsežnem dopisu DZ in argumentirano oporekel nekaterim amandmajem, vendar o njegovem dopisu se ni razpravljalo na seji matičnega odbora, ker to ni predvideno v pravnih podlagah, ki urejajo zakonodajni postopek sprejemanja zakonskih predpisov.

Pri pripravi predloga omenjenega zakona smo pripravljavci teksta prosili za pomoč v obliki razgovora o posameznih rešitvah v predlogu zakona Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za gospodarstvo ter strokovne službe Državnega zbora, vendar smo bili zavrnjeni. Le Minister za finance gospod mag. Andrej Šircelj je s sodelavci sprejel pobudnike na širšem posvetu o vsebini predloga zakona, za kar se mu posebej zahvaljujemo.

Kaj storiti, ko je predlog zakona s strani Državnega sveta vložen v zakonodajni postopek in je v celoti spremenjen, Nekatere nove rešitve v z amandmaji popravljenem sprejetem zakonu popolnoma spremenijo osnovni koncept namena zakona – KOKIPOSR. Vsekakor se mora odzvati DS – Državni svet in zahtevati Ustavno presojo o samem konceptu zakona.

ZZZP – CINIP