Sporočilo za javnost

Poslano medijem dne 22.12.2023

Sporočilo za javnost ob drugi obletnici uveljavitve Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR)

V preteklem tednu so oškodovanci po ZOKIPOSR vložili pritožbe na Evropsko komisijo zaradi kršitve prava Evropske unije.

Po podatkih, ki so nam dostopni, še noben oškodovanec po ZFFPP in ZOKIPOSR ni dobil odškodnine; izvršilni postopki zoper nekdanje družbenike kapitalskih družb, na katere je po sili zakona v nasprotju s temeljnimi postulati prava kapitalskih družb prešla odgovornost za obveznosti družbe, se nadaljujejo kljub vsebinsko nasprotnim določbam ZOKIPOSR, v skladu s katerimi bi morala obveznosti prevzeti država, s tem pa se nadaljuje agonija številnih ljudi, ki so zaradi postopkov množičnega izbrisa kapitalskih družb iz sodnega registra izgubili ne le svoje deleže v teh družbah, ampak tudi vse svoje osebno premoženje.

Ob drugi obletnici uveljavitve ZOKIPOSR je na mestu žalostna ugotovitev, da ZOKIPOSR ostaja mrtva črka na papirju. Morda je to dobra novice za državni proračun, obupno slaba pa za ljudi, ki so upali, da bodo njim storjene krivice popravljene in storjene škode vsaj deloma poplačane. ZOKIPOSR je bil sprejet in velja prav za ta namen, v sedanjem okoliščinah pa ga ni mogoče šteti za dosti več kot priznanje krivde države in nedomišljen poskus poprave storjenih krivic.

Nobena pravna država ne bi dopustila, da krivice in napake, storjene pred tudi več kot dvajsetimi leti, niso popravljene; pravna država bi si prizadevala najti poti, da pomanjkljivo zakonodajo popravi oziroma razlaga tako, da je dosežen njen namen, ne pa da se skriva za različnimi izgovori nezmožnosti njenega izvrševanja.

Ostaja še eno leto za vložitev zahtev in tožb za odškodnine. 

V preteklih mesecih smo se obrnili na nekatere najbolj vidne predstavnike slovenske države. Hvaležni smo tistim, ki so si vzeli čas za preučitev naših težav. Ne izgubljamo upanja, da bodo tudi ostali predstavniki naše pravne države, ki nam doslej še niso prisluhnili, našli čas in voljo za seznanitev z življenje ogrožajočimi težavami, ki pestijo številne državljane. Za vse skupaj upamo, da bodo našli način, da se zapovedi ZOKIPOSR uresničijo v praksi.

V prihodnjih mesecih bomo, poleg že vloženih pritožb, o nevzdržnem stanju podrobneje obvestili Evropsko komisijo in druge institucije Evropske unije, pa tudi druge mednarodne organizacije in dejavnike, ki bi lahko pomagali slovenski državi, da se popravi in začne obnašati kot pravna država do vseh svojih državljanov, predvsem pa do tistih, ki mi jim je ta ista država  s svojim ravnanjem povzročila velikansko gmotno in nepopravljivo osebno škodo.

Ljubljana, decembra 2023

Janez Mohorič