Knjiga je razprodana

Povzeto po Facebook: Šime Ivanjko

Knjiga je razprodana. Knjigo sem napisal kot pripravo za izdelavo osnutka Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR). Zakon je sprejet v novembru 2021 vendar z amandmiji, na podlagi katerih noben od nekaj tisoč oškodovancev ni uspel dobiti nobene odškodnine. Zakon je v postopku ponovne ustavne presoje.

V knjigi sem dokazal, da je poslancem Državnega zbora bila, pod naslovom Zakona o finančnem poslovanju podjetjih ( ZFPPod), katerega osnutek sem pripravil in je bil v javni razpravi več mesecev, podtaknjena druga vsebina. Zakon je bil sprejet v juniju 1999 leta po hitrenn postopku in oškodoval več tisoč oškodovancev-družbenikov in delničarjev izbrisanih družb. Doslej ni nihče oporekal moji trditvi o podtaknjeni vsebini zakona.

Nadaljevanje kaznovanja običajnih ljudi …

V današnjem časopisu Pravna praksa št. 1-2/22 je prof. dr. Jernej Letnar Černič objavil svoj pogled na mojo knjigo “Zakaj ste nas kaznovali”, ki je bila objavljena oktobra 2021, kot podpora k prizadevanju oškodovanih družbenikov izbrisanih družb v obdobju 1999 – 2011. Knjiga je izzvala precej zanimanja v javnosti, saj je v njej opisan sporni postopek sprejetja Zakona o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999, ki je omogočil posameznikom, ki so bili upniki izbrisanih družb, da posežejo po osebnem premoženju družbenikov oziroma delničarjev.

Gre za slovenski izum plenjenja zasebnega premoženja, kakršnega ne pozna nobena druga država. Zakonodajalec se je zavedal škodljivosti omenjenega zakona in je poskušal v letih 2007, 2011 in 2018 odpraviti njegove škodljive posledice za družbenike oziroma delničarje izbrisanih družb.

Omenjena knjiga je, po mnenju avtorja današnjega zapisa, »dobrodošel prispevek k razumevanju tranzicije slovenskega gospodarstva iz državnega v tržno«. Knjiga je tudi »pričevanje o dolgoletnem prizadevanju avtorja v imenu številnih običajnih ljudi v boju z mlini na veter«.

Knjiga je nedvomno prispevala k sprejetju Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008, na podlagi katerega oškodovani družbeniki lahko uveljavljajo delno odškodnino od države, vendar …?

Pri izdelavi teksta zakona sem osebno sodeloval, vendar sem prisiljen odreči se svojega prispevka, saj je tekst predloga zakona, ki ga je vložil Državni svet v zakonodajnem postopku, toliko spremenjen z amandmaji poslancev v Državnem zboru, da je namen zakona izničen in daleč od tega, kar je bilo predlagano, seveda na škodo družbenikov izbrisanih družb.

Tukaj bom omenil le dve nesprejemljivi spremembi z amandmaji: izključitev iz pravice do odškodnine družbenikov izbrisanih družb v obdobju od 15. januarja 2008 do 17. novembra 2011 ter sprememba v 5. členu zakona (ki je ne bi napisal niti študent drugega letnika študija prava), ki izključuje družbenike iz pravice do odškodnine, če so imeli v POSTOPKU IZBRISA DRUŽBE POOBLAŠČENEGA ODVETNIKA (glejte drugo alinejo prvega odstavka 5. člena omenjenega Zakona o odpravi krivic … (Uradni list RS, št. 186/21).

O tem drugem kaznovanju običajnih ljudi pišem v drugi knjigi, ki bo objavljena v februarju 2022.

Borba z mlini na veter vstopa že v 23. leto (sic!). Lep pozdrav.