Zakon o začasni ustavitvi vseh izvršilnih postopkov v zvezi z izbrisanimi podjetji

9. 3. 2018  ob 12. uri je bila sklicana nujna  15. seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki ji predseduje g. Eva Irgl.

Razprava je bila namenjena predlogu CINIP, da bi državni zbor sprejel Zakon o začasni ustavitvi vseh izvršilnih postopkov v zvezi z izbrisanimi podjetji.

Predlog CINIP je podpisalo zadostno število poslancev , s tem je bil izpolnjen  pogoj, da je prva obravnava Predloga za začasno ustavitev izvršilnih postopkov, uvrščena na 39. redno sejo DZ, ki bo 19. 3. 2018, pod točko 23.